За моята работа

Размер на шрифта: A- A A+

Всичко е в твоите ръце
Някога, много отдавна, живеел в един древен град Учител, заобиколен от своите ученици. Най-способният от тях се замислил веднъж:
– А има ли въпрос, на който нашият Учител няма да може да отговори?
Той отишъл на зелената поляна, хванал най-красивата пеперуда и я скрил в дланите си. Пеперудата пърхала с криле, шавала с пипалцата си и гъделичкала дланите на ученика. Усмихвайки се, той отишъл при Учителя и го попитал:
-Учителю, кажете, каква пеперуда имам между дланите си – жива или мъртва?
Той здраво държал пеперудата и бил готов във всеки един миг да я смачка заради своята истина.
Без дори да обърне глава, за да погледне ученика, Учителят отговорил:
– Всичко е в твоите ръце.

На кого, с какво и как мога да бъда полезна

Всеки консултант, работещ с личните проблеми на хората, има свой стил на работа и свой „професионален почерк“. Затова, избирайки за себе си специалист, всеки трябва предварително да определи дали този специалист е подходящ именно за него и ще бъде ли ефикасна съвместната работа с него. Затова ще изложа накратко как работя аз, моята концепция, моят подход на работа и правилата и принципите, към които се придържам.

Принципи и подходи

Основен принцип в моята работа е, че всеки човек е уникален, поради което към всеки имам индивидуален подход и консултирането или психотерапията съответстват на потребностите именно на този човек.  В процеса на работа се опирам на холистичния подход към човека, който стремейки се към към цялостното възприятие на психологичните процеси и явления, води до пълно излекуване на душата чрез постигане на оптималния баланс между личността и заобикалящата го среда. В моята работа комбинирам методики, техники и подходи от различни психотерапевтични школи – предимно от позитивната психотерапия, личностно центрираният подход, арт терапията, когнитивно-поведенческата терапия, транзакционен анализ, които са съобразени с особеностите и потребностите на конкретната личност в конкретния момент.

Хората

Аз наричам хората, които идват при мен „клиенти“, а не „пациенти“ защото смятам, че този термин е адекватен на неманипулативния, немедицински модел на психотерапията и отразява важността и уважението към човека, който идва за помощ. Всеки човек притежава своя ценност, достойнство и способност за самоуправление. Този човек сам е отговорен за своята промяна и аз не го разглеждам като медицински обект за диагностика и лечение.

Услуги

Резултати

Аз не давам готови решения за проблемните ситуации, но мога да помогна на всеки в процеса на вземането на такива, използвайки своите вътрешни ресурси за справяне. Моето вярване е, че най-добрият учител и съветник на човека е собственият му жизнен опит и решението на всеки един проблем се крие някъде вътре в него. Ние заедно само откриваме пътят, който води до там. С радост ще помогна да тръгнете по него, защото вярвам, че вие сте страхотен човек с прекрасен вътрешен свят и огромни способности, който преди всичко иска да бъде здрав, успешен, любим.